Opleidingen

2019 - 2020

Dynamiek en emoties in de publieke ruimte

Opleiding verzorgd door AO organisatieontwikkeling (https://ao-organisatieontwikkeling.nl/)


2017 – 2018

Masterclass Eerstelijns Bestuurders

Postdoctoraal managementprogramma, Tilburg University


2017 – 2019

Masterclass 'Reflectie voor bestuurders'

Masterclassreeks voor bestuurders Wonen en Sociaal Werk door Zorgalliantie en Hogeschool Arnhem en Nijmegen


2014

Nyenrode Business Universiteit en Sociaal Werk Nederland

Leergang Ondernemerschap & Innovatie.


1997

Hogeschool voor Rotterdam en Omstreken

Wijkbeheer


1993

Van Straaten ASV BV, Nieuwegein

Loopbaanontwikkeling


1990 - 1991

Instituut voor Sociale Wetenschappen (ISW), Leiden

Hoger Management voor Non-Profit Organisaties

Human Resource Management, financieel economisch management, marketing en ondernemen, organisatie- en bedrijfskunde.


1988

Interaktieakademie, Antwerpen (B)

Systeembenadering


1980 – 1984

Sociale Academie, ’s-Hertogenbosch

HBO Maatschappelijk Werk


1976 – 1980

Binckhorst, Rosmalen

Verpleegkundige-Z (zorg voor verstandelijk gehandicapten)